ربعلی‌ (ناصر) بکشلو

ربعلی‌ (ناصر) بکشلو

زادروز: ۸ مهر ۱۳۴۵
خاکسپاری: ۱۳ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اسمعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۱
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

باشکوه-بکشلو