مهدی بخارائی

مهدی بخارائی

زادروز: ۲۶ تیر ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۸ دی ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بخارائی