سید محمدمهدی برقعی

سید محمدمهدی برقعی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید محمود
پیشه/تحصیلات: مهندس مکانیک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۳۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.