محمود برهان اشکوری

محمود برهان اشکوری

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.