حسین چرخیان

حسین چرخیان

زادروز: ۹ مرداد ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: اصغر
پیشه/تحصیلات: کارمند وزارت کشاورزی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.