منیر صنعتکار چایجان

منیر صنعتکار چایجان

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: فوق دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

صنعتکار-چایجانی