محمدکاظم چینی‌فروشان

محمدکاظم چینی‌فروشان

زادروز: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۸
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

چینی‌فروشان