محمد چیذری

محمد چیذری

زادروز: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۰ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: هاشم
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱
شماره: ۳۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.