میترا چوپان‌زاده

میترا چوپان‌زاده

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.