احمد داجگر

احمد داجگر

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حبیب
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۵
شماره: ۴۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

داجگر