مصطفی دانشپورمقدم

مصطفی دانشپور مقدم

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۸ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: عباسعلی
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۲۹
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.