مجید دانشور حسینی

مجید دانشور حسینی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۵ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۰
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.