علیرضا دارائی

علیرضا دارائی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۱ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: محمدباقر
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۵
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.