داریوش ناصری نوق

داریوش ناصری نوق

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: مهندس مکانیک، فوق لیسانس
گرایش سیاسی: پیکار

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.