داریوش رضازاده تطفی

داریوش رضازاده تطفی

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: ابراهیم‌علی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۴۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

داریوش-رضازاده