فاطمه دررودی

فاطمه دررودی

زادروز: ۲۰ بهمن ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدرضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۷
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

درودی