خسرو دستاران

خسرو دستاران

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۵ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: عبا
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال چهارم برق
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.