قیصر داور

قیصر داوری

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۴
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

داور