فضل‌الله دهدشتی

فضل‌الله دهدشتی

خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: ناظم مدرسه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۹۴
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.

dehashti