طاهره ده‌حقی

طاهره ده‌حقی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
نام پدر: لطیف
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۶۶
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.