شهلا ریاحی دهکردی

شهلا ریاحی دهکردی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: معلم، دانشجوی معماری
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۲
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.