حبیب مکرم‌دوست دلخواه

حبیب مکرم‌دوست دلخواه

زادروز: ۱۳ مهر ۱۳۲۳
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مکرم-دوست-دلخواه