سید محمدکاظم فقیه دزفولی

سید محمدکاظم فقیه دزفولی

زادروز: ۲۰ اسفند ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سید محمدرضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.