حسن دولت‌آبادی

حسن دولت‌آبادی

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عبد‌الصمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

حسن-دولت‌آباد