حوری دررودی

حوری دررودی

زادروز: ۲۲ آذر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدرضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۷
شماره: ۲۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

درودی-حوری