سیروس ابراهیمی آذرخامنه

سیروس ابراهیمی‌آذر خامنه

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌بابا
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳
شماره: ۴۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.