بهمن ابراهیمی‌نژاد بلوچی

بهمن ابراهیمی‌نژاد بلوچی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۳ آبان ۱۳۶۷
پیشه/تحصیلات: شغل آزاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۷۲
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.