سید محمود احسا‌ن‌فر

سید محمود احسا‌ن‌فر

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۴ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید حسین
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۷
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.