سید سعید امام جمعه

سید سعید امام‌جمعه

زادروز: ۱۹ مرداد ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سید احمد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.