محمدعلی امامیان

محمدعلی امامیان

زادروز:
خاکسپاری: ۱۴ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید محمد
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.