مرضیه اسماعیلی (رودسر)

مرضیه اسماعیلی (رودسر)

زادروز: ۲۶ مهر ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: حجت
پیشه/تحصیلات: دانشجوی رشته‌ی الهیات
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۷
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.