امیرهوشنگ اسفندیاری

امیرهوشنگ اسفندیاری

زادروز: ۱۳۱۲
خاکسپاری: ۱۸ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: یوسف
گرایش سیاسی: گروه پارس

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۵
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اسفندیاری