مسعود حاجی‌کاظم اصفهانی

مسعود حاجی‌کاظم اصفهانی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۳ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.