مژگان اصفهانیان

مژگان اصفهانیان

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

در نزدیکی آرامگاه جان‌باخته سنگ دیگری با عنوان «مژگان» وجود دارد: (شماره ۱۵؛ ردیف ۱۲۵)

اصفهانیان