ناصر نقدی اسفستانی

ناصر نقدی اسفستانی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۴ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: مرتضی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۶
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.