حمید اشراق

حمید اشراق

زادروز: ۲۱ فروردین ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۲ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: امین‌الله
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۳
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.