محمد اسکندری

محمد اسکندری

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اسکندری