مصطفی اسلامی

مصطفی اسلامی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۴ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: معلم، دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اسلامی-۱