گیتی اسماعیلی

گیتی اسماعیلی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: باقر
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۳۶ ردیف ۱۳۰ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اسماعیلی