رحیم اسماعیل کارگر

رحیم اسماعیل کارگر

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: رحیم‌خدا
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.