فهیمه تحصیلی

فهیمه تحصیلی

زادروز: ۱۳ شهریور ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال آخر پزشکی، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۰
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

تحصیلی