مهدی فخاریان

مهدی فخاریان

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فخاریان