هومن فخرسپهری

هومن فخرسپهری

زادروز: ۸ بهمن ۱۳۴۵
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۸
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.