محمدرضا فرح‌بخش

محمدرضا فرح‌بخش

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: رحیم
پیشه/تحصیلات: سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.