فرح نعمتی

فرح نعمتی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: غلامحسین
پیشه/تحصیلات: پرستار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۷
شماره: ۵۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.