احمد فرهنگ

احمد فرهنگ

زادروز: ۸ تیر ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۱۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اکبر
پیشه/تحصیلات: لیسانس اقتصاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فرهنگ