نعمت‌الله فریدروحانی

نعمت‌الله فریدروحانی

زادروز: ۱۳۲۶
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.