معصومه (منیر) فرمانبر

معصومه (منیر) فرمانبر

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۲
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فرمانبر