مجتبی فرشید

مجتبی فرشید

زادروز: ۴ مرداد ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۶
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.