مهوش فتحی‌نژاد

مهوش فتحی‌نژاد

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۲۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: نصرالله
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.